Profesjonalne CV

List motywacyjny

Podanie o PracęNajczęstsze błędy w CVcv CV - wizytówka która świadczy o nas samych.

Curriculum vitae to nasza zawodowa wizytówka. Jest najcześciej pierwszą formą kontaktu z przyszłym pracodawcą i postarajmy się aby nie była ostatnią .Od jakości ,estetyki oraz przejrzystości naszego CV zależy zatem bardzo wiele. Dlatego warto zapoznać się z zamieszczoną poniżej listą błędów najczęściej popełnianych podczas pisania CV, a ich uniknięcie poskutkuje zdecydowanie szybszym znalezieniem pracy.

Oto najczęstsze błędy popełniane podczas pisania CV:

Błędy ortograficzne i inne

Pisząc nasze CV mamy dużo czasu, żeby sprawdzić poprawność każdego słowa w przygotowywanym tekście. Pamiętajmy,że wszystkie błędy (ortograficzne ,stylistyczne,literówki i inne) znalezione w naszym życiorysie spowodują ,że osoba czytająca nasze CV może uznać nas za osobę niekompetentną ,a wręcz niedouczoną.Wystrzegajmy się więc wszystkich błędów. Podczas pisania CV warto korzystać z edytora tekstu i opcji sprawdzania poprawności pisowni.

Niestaranna forma

Forma CV jest równie ważna co jego treść.Często osoba rekrutująca przegląda wiele CV i szuka w nich konkretnych informacji. Warto więc, aby nasze CV było czytelne i miłe dla oka. Dlatego dobrego wrażenia na pewno nie pozostawi po sobie życiorys pognieciony, napisany odręcznie czy wydrukowany na brudnym lub kiepskiej jakości papierze.

Objętość

Bardzo ważna jest długość CV.Niezbędne dla pracodawcy informacje powinny zmieścić się na jednej stronie formatu A4.Dopuszczalne są również dwie strony dla osób z większym dorobkiem zawodowym.W CV zamieszczamy tylko najistotniejsze informacje, które są niezbędne do pierwszego etapu rekrutacji. W CV nie wpisujemy dokładnych obowiązków i zadań, jakie wykonywaliśmy w poprzednich miejscach pracy Wystarczy wpisać tylko nazwę firmy, funkcję jaką pełniliśmy oraz okres zatrudnienia.Przy opisywaniu swoich kwalifikacji i przebiegu kariery należy wykazać się umiarem i zdrowym rozsądkiem. Warto szczegółowiej opisać jedynie wykonywane obowiązki i zadania przydatne i powiązane z naszą przyszłą pracą.

Chaos i niedpowiednia chronologia

Z pewnoscią źle będą oceniane CV, w których treść jest nieuporządkowana, w których brak jest wyraźnej i przejrzystej struktury. Należy grupować informacje zawarte w CV w kategoriach : dane personalne, wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, zainteresowania itp. I taki właśnie podział należy bezwzględnie stosować ,aby nasze CV nie odbiegało od przyjętych standartów.Częstym błędem jest umieszczanie doświadczenia zawodowego w nieodpowiedniej kolejności, czyli od najstarszego do aktualnego. Obowiązującą zasadą jest, że u góry dokumentu umieszczamy najbardziej aktualne informacje ,czyli ostatnie lub obecne miejsce pracy. Następnie cofamy się opisując kolejne stanowiska aż do momentu pierwszego miejsca pracy. Ta sama zasada dotyczy opisu wykształcenia.

Informacje nieistotne oraz nieprawdziwe

Kandydaci często zamieszczają w swoich CV wiele informacji mało istotnych z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.Nie należy zbyt szczegółowo opisywać naszej całej ścieżki zawodowej.Warto dokładniej opisać fakty które mają istotne znaczenia dla stanowiska, o które się aktualnie ubiegamy. Pod żadnym pozorem nie należy zamieszczać zbędnych informacji np. o stanie naszego zdrowia lub ilości posiadanych dzieci.Nie należy również zbytnio mijać się z prawdą ani fantazjować na temat zakresu obowiązków które pełniliśmy oraz naszych zainteresowań. Informacje zawarte w CV będą przecież weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a każda rozbieżność między stanem faktycznym a opisanym może mieć przykre skutki dla osoby poszukującej pracy.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest w obecnych czasach niezbędnym elementem CV. Brak takiej zgody w dokumentach aplikacyjnych powoduje, że pracodawca nie jest uprawniony do kontaktu z nami, nawet jeśli nasze CV jest poprawnie napisane i wzbudziło jego zainteresowanie. Dlatego też zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbedną częścią każdego CV.

Nieodpowiednie zdjęcie

Do CV nadają się wyłącznie zdjęcia w formacie legitymacyjnym. Nieprofesjonalne są wszelkiego rodzaju zdjęcia z wakacji czy imprez rodzinnych. Bardzo ważne jest również aby nasze zdjęcie było aktualne.

Nieprofesjonalny adres e-mail

Adres e-mail to w obecnych czasach bardzo ważna forma kontaktu. Jeśli jednak nasz adres nie wygląda zbyt profesjonalnie (np: misiaczek@vp.pl lub kicia@onet.pl) warto pomyśleć nad nowym adresem e-mail, o bardziej profesjonalnym brzmieniu.Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.